Tilbake til startsiden

Andenæsgården

Erling Rye Andenæs kjøpte eiendommen i 1949 og reiste sitt nybygg i 1960 med poståpneri, bank og forretninger. I dag (2018) driver Andenæs Eiendom bygget, som eies av Kjell Andenæs og hans tre barn. Andenæs Eiendom eier flere andre bygninger på Bekkestua og andre steder i Bærum. Se egen omtale.

Før dette var det fruktlager og elektrisk forretning i huset. Før dette igjen bodde skomaker Palmgren her. Palmgren leide ut underetasjen til C. Madsen der hun drev sjokoladebutikken Lilleput. Se nederste bilde ovenfor.

Stabekk Sparebank etablerte seg på Bekkestua i 1924 og flyttet inn i Andenæsgården i 1959. Det var vesentlig typografer og beboere på Egne Hjem som sto bak opprettelsen av Sparebanken. En stor del av bankens utlånsmidler har gått til boligformål.
Nå (2018) er det DNB som holder til i 1. etasje.


Kilde:

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Andenæs Eiendom

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Andenæsgården 1972. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Andenæsgården 1988. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Andenæsgården 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Dette huset lå der Andenæsgården ligger i dag. Her holdt sjokoladebutikken Lilleput til. Bildet er fra 1924.
Kilde: Bærum bibliotek