Tilbake til startsiden

Bjerkelunden

Se også detaljkart

Friområdet eller parken Bjerkelunden ble etablert i tilknytning til Egne Hjem-utbyggingen rundt år 1900.

Bjerkelunden har vært stevneplass for distriktet rundt Bekkestua i lang tid. Stabekk skoles musikkorps arrangerte det første landsstevnet for skolekorps her i 1918, med kong Haakon og kronprins Olav til stede. Norges Musikkorps Forbund ble stiftet her det samme året. En skulptur ble avduket under forbundets 50-årsjubileet i 1968.

Bautasteinen som står her var først tenkt å være et minnesmerke over Jakob Gopledal, som var formann i Typografenes Byggeselskap. I stedet ble det et minnesmerke over Egne Hjem-ideen.

1. mai 1977 holdt statsminister Oddvar Nordli tale i Bjerkelunden.

Det er flere automatisk fredede kulturminner i Bjerkelunden. Se egen omtale


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bauta til minne om utbyggingen av boligområdet Egne Hjem
1900 - 1935.
Foto: Knut Erik Skarning

Stabekk skoles musikkorps, Smågardistene, spiller i Bjerkelunden 17. mai 1965.
Kilde: Bærum bibliotek

.
Scenen i Bjerkelunden 2018. Sett fra øst. På denne scenen er det fortsatt korps som spiller 17. mai. Foto: Knut Erik Skarning
Det er flere fredede kulturminner i Bjerkelunden. Her er en gravhaug.
Foto: Knut Erik Skarning
Skulptur som ble avduket under
50-årsjubileet for Norges Musikkorps Forbund. Foto: Knut Erik Skarning.