Tilbake til startsiden

Forretningsbygning, tidligere Furubakken Kolonial, hvilestue og skysstasjon

Se også detaljkart

Trafikken fra Oslo til Hønefoss gikk over Bekkestua og videre gjennom Lommedalen før veien over Sollihøgda ble hovedvei. Der forretningsbygningen ligger i dag (2018) var det tidligere en husmannsplass med skysstasjon og hvilestue for kjørekarer.

Huset het Bekkensten.

I 1932 (?) ble Furubakken Kolonial etablert i huset. Butikken ble i 1938 drevet av Ruth Bengtson. I 1958 kom et tilbygg. Her flyttet Furubakken Kolonial inn som selvbetjeningsbutikk, med bakeriutsalg i underetasjen. Ruth Bengtsons datter, Ellen Engedal, overtok driften av butikken, mens Ruth Bengtson drev bakeriutsalget. Ellen Engedal drev Furubakken Kolonial frem til 1979.

I 1979 ble de gamle bygningene revet. I 1983 sto en ny bygning ferdig med næringslokaler i den vestre delen og en østre boligdel med 8 leiligheter.

Furubakken Kolonial flyttet inn i den nye bygningen og ble til Rimi i 1989 og til Kiwi i 2006.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum og Handel i Bærum


Kilder:

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

 

 

 

 

Der dette huset ligger, i Gamle Ringeriksvei 61, lå tidligere en gammel husmannsplass med hvilestue og skysstasjon. Bildet er tatt i 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
I 1965 så huset slik ut. Den venstre delen var tidligere hvilestue for kjørekarer. Den høyre delen er et tilbygg som kom i 1958. Der holdt Furubakken Kolonial til. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s