Tilbake til startsiden

Bakken var en husmannsplass under Vøyen og er nevnt i skattemantallet fra 1771.

Bakken lå på en høyde, derav navnet.

Adressen er Brennejordet 35.

Omkring 1950 fikk Joakim Hermanrud kjøpt Bakken. Han var i mange år bestyrer på Vøyen. Senere overtok sønnen Kåre Hermanrud, småbruket. Han utparsellerte småbruket til boligtomter i begynnelsen av 1980-årene.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Se også Detaljkart
Bakken 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Bakken