Tilbake til startsiden


Baksteplassen (Bagerplassen) var en husmannsplass under Gommerud.
Den lå i området der Skytten 55 ligger i dag.

I manntallet over husmenn i 1771 står det: "Gummerud - Bager Pladsen - enken Inger."
Enken Inger var Inger Bentsdatter som bodde på Bærums Verk i 1801. Hun levde av "dagarbeide og fattigpenger".

Baksteplassen er oppført på kart fra 1825.

Senere opplysninger mangler.

Veien Baksteplassen ligger nordvest for der husmannsplassen lå. Se Detaljkart


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Baksteplassen (Bagerplassen)

Slik så det ut i dag i 2021 der Baksteplassen lå. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning