Tilbake til startsiden

Berger svømmehall har adresse Leirdueveien 70.

Dette er en svømmehall med et 25 meters basseng som er åpent for publikum.
Hallen tilbyr livredningskurs.

Hallen ble åpnet i desember 1980 for skoleelever. Den hadde offisiell åpning 21. januar 1981.

Berger svømmehall ble en sentral arena for Bærumsvømmerne.

Berger svømmehall har, under ledelse av Eva Mathisen Hansen, i flere år fått pris som landets beste svømmehall.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Berger svømmehall

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel


 

 

 

  

Inne i Berger svømmehall. Kilde: Facebook
Se også Detaljkart
Berger svømmehall 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Berger svømmehall

Berger svømmehall 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning