Tilbake til startsiden


Bjerkeløkken var en husmannsplass under Berger.  Det var også en annen plass som het Bjerkeløkken og som lå under Brekke. De to plassene grenset til hverandre.

Ifølge Bærumskart lå Bjerkeløkken der Rykkinnveien 26 ligger i dag. Det er uklart om dette var plassen under Berger eller Brekke.

I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek. står følgende om Bjerkeløkken under Berger:

Arne Simensen var husmann uten jord her i 1835.

I 1875 var det 2 kyr på plassen. De sådde 3/8 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 3 1/2 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Se også Detaljkart
Bjerkeløkken lå i dette området. Huset på bildet heter Høgås. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Bjerkeløkken