Tilbake til startsiden

Bryn og Hammarbakken skole

Adressen er Bryn skolevei 7.

1. august 2013 ble Bryn skole og Hammerbakken skole slått sammen til én skole, Bryn og Hammerbakken skole.

Little Bryn er et prosjekt som Bryn og Hammarbakken skole startet i 1985. Little Bryn er en førskole i Gambia, bygget og drevet for penger elevene på Bryn skole og Hammerbakken skole samlet inn. Den nye skolen, Bryn og Hammarbakken skole, deltar fortsatt i prosjektet. De samler inn penger og har undervisning med temaer tilknyttet prosjektet. Little Bryn er nå en stiftelse.

Skolen hadde 326 elever i skoleåret 2019/2020.

 

Bryn skole
Bryn skole åpnet skoleåret 1958 og var en barneskole (1 - 7). Adressen var Bryn skolevei 7.

Bryn skole var den første nye skolen i Bærum etter byggingen av Jar skole i 1926.

Skolen fikk en ny fløy i 1961, ble påbygget i 1997, og rehabilitert i 1999.

Bryn skoles musikkorps startet i 1959.

Fra skoleåret 2006/2007 hadde skolen felles administrasjon med Hammerbakken skole, og elevene fra Hammerbakken ble overført til Bryn fra og med 4. klasse.


Hammerbakken skole
Hammerbakken skole hadde adresse Åsbråtan 25 og var en barneskole med rundt 100 elever.

Skolen ble åpnet i 1981. Arkitekt var Alex Christiansen.

Skolen hadde fra skoleåret 2006/2007 felles administrasjon med Bryn skole, som elevene blir overført til fra og med 4. klasse.Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71


Hammerbakken Blæseensemble
Hammerbakken Blæseensemble er et veterankorps med janitsjarbesetning (blåse- og slagverksinstrumenter) som holder til i Kolsås-området. Det ble etablert på Hammerbakken skole av voksne lokalpatrioter i 1982. Hammerbakken skole hadde tidligere ikke noe skolekorps.

Korpset skulle være til inspirasjon for barna ved Hammerbakken skole, slik at de søkte seg til skolekorpset når de fortsatte på Bryn skole. En stor satsning var en samarbeidskonsert med Göran Fristorp og to lokale kor. Sammen fremførte de Taube-musikk i kulturhuset under åpningssesongen 2003.

Hammerbakken Blæseensemble har 67 medlemmer (2021) og spiller glad og lett tilgjengelig underholdningsmusikk, uten altfor høye ambisjoner.

Kilder:

Bryn og Hammarbakken skole

Lokalhistoriewiki (Bryn skole)

Lokalhistoriewiki (Hammerbakken skole)

Lokalhistoriewiki (Hammarbakken Blæseensemble)

kaliku.no

Facebook

 

 

Bryn skole 2015. Skolen ble senere Bryn og Hammarbakken skole. Sett fra sydvest. Kilde: Wikimedia
Se også Detaljkart

Bryn og Hamarbakken skole, tidligere Bryn skole og Hammarbakken skole.
Hammarbakken Blæseensamble

Hammarbakken skole, senere Bryn og Hammarbakkesn skole avdeling Hammarbakken 2016. Sett fra sydvest. Kilde: Lokalhistoriewiki
Bryn og Hammarbakken skole 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Bryn og Hammarbakken skole. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning