Tilbake til startsiden


Bryn samvirkelag lå sydøst for det som nå er rundkjøringen ved Bryn kirke. Adressen var Gamle Lommedalsvei 81. Forretningen ble etablert i 1946. Samvirkelaget kjøpte da butikken til Tronstad som lå her.

Dette samvirkelaget var ett av de syv samvirkelagene under Vestre Bærum Samvirkelag (VBS). Bryn samvirkelag var avdeling 2.  Hovedkontoret, avdeling 1, var Skui samvirkelag, som nå er nedlagt.  Østre Bærum Samvirkelag (ØBS) hadde hovedkontor på Bekkestua.

Etter at Bryn samvirkelag ble nedlagt, holdt en glassmester til på stedet i flere år. 
Bygningen ble revet omkring 2010. Det ble senere satt opp en liten rød teglsteinsbygning som er tilknyttet vannforsyningen. Her finnes blant annet pumpestasjon.


Kilder:

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

Se også Detaljkart
Vi ser Bryn samvirkelag helt til høyre. Bildet er tatt i 1952. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek

Glassmesterforretning, tidligere Bryn samvirkelag

Belset
Glassmester- forretning og Bryn samvirkelag lå her
Bryn
Bryn kirke
Vi ser glassmesterforretningen, det som tidligere var Bryn samvirkelag, midt i bildet, rett nedenfor veien. Her er det i dag er en rundkjøring. Bildet er tatt i 2008. Sett fra sydøst. Kilde: kart.1881
Til høyre i bildet, der teglsteinsbygningen ligger i dag (2020), lå glassmesterforretningen, tidligere Bryn samvirkelag. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Brynsbakken
Bolig for fjøsrøkter