Detaljkart omkring Belset

Kilde: norgeskart.no
Bryn kirke
Langvari lå her
Nordre Belset
Bryn
Bryn gartneri
Brynsbakken lå her
Belsetmoen
Rykkinn Senter
Rykkinn seniorsenter
Rykkinn bibliotek
Grendehuset
Søndre Belset lå her
Mellem Belset lå her
Meny Rykkinn
Eineåsen skole,
avdeling Belset.
Tidligere Belset skole
Belset Omsorgsbolig
Belsheim
Gammelbruket
Rykkinn Bo- og Behandlingssenter
Kullebundsbråten
Bryn og Hammarbakken skole. Tidligere Bryn skole
Belsethavna
Folkvang
Nyjordet
Rykkinn postkontor
Heimdal lå her
Skytterhuset
Skytebanene lå i dette området.
De skjøt østover (mot høyre)
Makedonien lå her
Glassmester og Bryn samvirkelag lå her
H. G. Kristiansen
jernvarefabrikk