Tilbake til startsiden

Fritidshuset sto ferdig i 1973.  Adressen er Tyttebærstien 30.

Bruken av Fritidshuset var fra starten meget allsidig. Her var det vært juniorklubb, ungdomsklubb og en etterskoletidordning. I Fritidshuset var det også private bursdagsselskaper. skoletreff med dans, og huset var øvingssted for heavyrockere og treningsarena for rullebrettutøvere.

Med Fritidshuset kom Rykkinntreffet. Det var åpent hus hver lørdag fra kl. 16 til kl. 23 med brusbar, diverse spill, stereoanlegg og sløydsal.

Erna Dyvesether var en kjent person på Fritidshuset. Hun sto i spissen for juniorklubben, ungdomsklubben og etterskoletidordningen. Opp gjennom årene er det ikke få av barna på Rykkinn som hun har vært reservemor for. Hun holdt dørene åpne etter skoletid. Hun stilte alltid opp. På lørdager arrangerte hun "Knøttemoro".

Fritidshuset har hele tiden vært kommunalt drevet.

Mange rykkinnbeboere var, særlig i starten, negative til Fritidshuset. Blant annet så man at en del ungdom ikke slapp inn. De fleste ungdommer har imidlertid erfaringer fra huset som de kommer til å huske med glede.

Huset har i dag (2020) fortsatt aktiviteter for ungdommer.


Kilder:

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Et eldre bilde av Fritidshuset, trolig fra 1970-tallet.
Kilde: Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Fritidshuset

Fritidshuset 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning