Tilbake til startsiden


Gata var en husmannsplass under
Økern.
Plassen ble ryddet i yngre jernalder (550 evt. - 1050 evt.).
Plassen ble utskilt i 1849 som eget bruk under navnet Løkka, også kalt Kjerringløkka.

Gunvor Haaheim var eier i 1939. Familien bodde på Gata før og etter
andre verdenskrig (1940 - 1945) og drev hagebruk, hønseri og snekkerverksted.

Det meste av jorda ble utparsellert til boligeiendommer.

Bærumskart er Gata og Kjerringløkka avmerket som to steder. I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek blir disse omtalt som samme sted.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå plassen Gata. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gata (Kjerringløkka)