Tilbake til startsiden


Oleiv Lebesby flyttet fra Oslo til Sagbakken på Rykkinn i 1938. Han hadde med seg sin enmannsbedrift Gjeteren. Lebesby var forstkandidat fra Landbrukshøyskolen på Ås og startet Gjeteren hjemme i Thor Olsens gate i Oslo. Fra starten satset bedriften på å selge utsyr til inngjerding.

I 1957 flyttet Lebesby fra Sagbakken og inn i eget hus i Rykkinnveien 7. Kjelleren her ble produksjonslokale for kjøleanlegg. og etter hvert ble det bygget en garasje som stadig ble utvidet etter hvert som nye produkter kom til og omsetningen økte. I 1965 begynte han å produsere kalvedrikkvarmere.

I 1976 ble bedriften et aksjeselskap.

Sønnen Jan-Erik Lebesby begynte i firmaet i 1974. Han døde i 1999.

Senere drev hans sønn, Dag-Ivar, forretningen videre.

Kilder:

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

 

  

Her holdt Oleiv Lebesby til med bedriften Gjeteren til fra 1957. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Et eldre bilde av Gjeteren. Kilde: Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Gjeteren