Tilbake til startsiden


I forbindelse med etableringen av kirkegården ved Bryn kirke ble det gjort en rekke arkeologiske funn, blant annet av graver og bosetningsspor fra jernalderen (ca. 500 fvt. - 1050 evt.).

En gravhaug lå der kartet ovenfor viser. Haugen er fjernet, og det er ingen synlige rester å se i dag (2020).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Wikipedia

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen lå området midt i bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor gravhaugen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Bryn kirke