Tilbake til startsiden


Feltet består av minst syv steinblandete rundhauger. De er til dels uklart markert og er lagt på svaberget som ligger synlig noen steder. Samtlige hauger har søkk i toppen, men ser ellers ut til å være godt bevart. Tre av haugene har fotkjede som er en rekke av stener som ligger nede langs ytterkanten av haugene.

Tre av haugene er lett å finne i dag (2020).

Haugene er forholdsvis lave. De er 0,5 - 0,6 meter høye og har en diameter på 4 - 10 meter.

Haugene er fra jernalderen (500 fvt. - 1050 evt.).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Kulturminnesøk

Jan Henning Larsen. Arkeolog

 

Gravhaugene ligger i området midt i bildet og videre bakover. Sett fra nordøst, fra veien Brennejordet. Alle bildene på denne siden er tatt av Knut Erik Skarning i 2020.
Gravhaugene ligger i det lysegrønne området. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhauger ved Brenne

Ovenfor: Gravhaug 1. Disse steinene ligger rundt kanten av haugen, og er del av det som kalles en fotkjede.

Til høyre: Steinen på toppen av haugen kan være rester av en bautastein. Dette er meget usikkert. Sett fra øst.

Gravhaug 1
Gravhaug 2. Rundt haugen kan vi se at det er en fordypning, en fotgrøft. Slik fordypning ble laget for å markere haugen tydeligere. Sett fra øst.
Gravhaug 3. Stien går rett over haugen. Sett fra syd.
Gravhaug 3
Gravhaug 2
Se bildene nedenfor