Tilbake til startsiden

Ved Økriveien er det funnet blant annet rydningsrøyser, gravrøyser, tufter og steinringer. Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart der man kan klikke på de ulike funnene (brune markører).
Kulturminnesøk

Kartet man kommer til ser ut omtrent som kartet nedenfor. (Kartet nedenfor har ikke klikkbare markører).

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

 

Fortidsminner ved Økriveien

Det er vanskelig å se tydelige hauger og andre strukturer på området.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Området er gjengrodd. Noen steder ser man ansamlinger av steiner, men det er vanskelig å si hva slags funn dette er. Foto: Knut Erik Skarning
Området ligger til venstre på bildet, rett nedenfor rundkjøringen i krysset Økriveien - Paal Bergs vei. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning