Tilbake til startsiden


Grendehuset har vært et møte- og festlokale på Rykkinn.

Huset sto ferdig som et tilbygg til KI-senteret i 1986.

Danseklubben Rykkinn Nygammalt har holdt til i Grendehuset. Dette var et alternativ for eldre danseglade mennesker. Klubben startet som Rykkinn selskapsklubb i 1975 med dans på Skytterhuset. I 1979 endret de navn til Rykkinn Nygammalt.

Berger og Rykkinn Vel har hatt ansvaret for avtalen om leie av Grendehuset med Bærum kommune siden 2005.

Under budsjettbehandlingen høsten 2004, vedtok Bærum kommunestyre å legge ned Rykkinn Bibliotek og avhende Rykkinn Grendehus. Berger og Rykkinn vel, sammen med mange frivillige foreninger og lag, engasjerte seg i en proteststorm mot vedtaket. Gjennomføringen ble utsatt mens det pågikk en prosess for å finne løsninger som opprettholdt både bibliotek og grendehus.
Berger og Rykkinn Vel ble enig med kommunen om en avtale som ble underskrevet høsten 2006.
Resultatet ble at bibliotek og grendehus fortsatt skulle eksistere. Det ble opprettet en egen foretaksenhet, Sammenslutningen Rykkinn Grendehus, og valgt et styre som etter særskilte vedtekter fikk i oppdrag å drive grendehuset.

Fra 2018 har Rykkinn Frivilligsentral holdt til i Grendehuset.


Kilder:

Berger og Rykkinn - nytt fra velforeningen din

Rykkinn frivilligsentral

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

 

 

 

  

Grendehuset 2020. Huset ligger på sydsiden av Rykkinn Senter, tidligere KI-senteret. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Bibliotek, kino og grendehus 1982. "Alt i ett" i brakkene foran KI-senteret. Kilde:Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel
Se også Detaljkart

Grendehuset