Tilbake til startsiden

Holma (Holmen) var et småbruk som ble fradelt Vøyen etter år 1900. Holma ble en periode drevet sammen med Vefsrud.

Adressen er Holmaveien 37.

Småbruket var flere ganger på salg. "Norske Hager" drev planteskole på Holma før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945).

Lastebileier Arthur Johnsrud fra Belset eide småbruket Holma en kort tid. Han solgte det til Gartner Lauritz Bergan som drev med grønnsakdyrking.

Bærum kommune kjøpte Holma og Vefsrud i 1986. Senere ble området utparsellert til industri.

 

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

  

Bolighuset på Holma 2020. Huset er fra midten av 1800-tallet. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning.
Se også Detaljkart
Holma 2020. Sett fra nordøst. Vi ser det gamle bolighuset til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning

Holma (Holmen)