Tilbake til startsiden

Høybråtan var et småbruk som ble utskilt fra Løken.

Småbruket lå omtrent der Hammarbakken 9 ligger i dag.

Stedet var en "engplass", et sted det ble dyrket gress, derav navnet.

Det har vært drevet hønseri og hagebruk på småbruket.

I 1939 var bruket på 90 dekar (mål), hvorav noe var jordbruksareal og noe var barskog på Kolsås. Eli og Andreas Lund, som eide og drev bruket, hadde 1 hest, 1 ku, 2 svin, 12 voksne kaniner og 50 kaninunger, 500 høns og 250 kyllinger. De dyrket 4 dekar hvete, 3 dekar grønnfôr og 5 dekar poteter. I hagen var det 117 frukttrær og 27 bærbusker.

Bruket er utparsellert til boliger i boligfeltet som heter Løkenhavna.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Inngangspartiet på Høybråtan omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Høybråtan lå i området der huset midt i bildet ligger. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Høybråtan