Tilbake til startsiden

Bryn kirke var et eget lite motstandsrede under andre verdenskrig (1940 - 1945).

Loftet på kirken ble brukt til lager for våpen, ammunisjon, ryggsekker og ulltepper. En del av Riksarkivets materiale ble også gjemt unna her.

Det var selvfølgelig en radio i kirken under krigen. Kirketjener Stener Torgersen (se bildet ovenfor), som bodde i Økriveien, gjemte først en radio i grunnmuren. Siden ble den flyttet opp i orgelet. Flere undret seg over at så mange hadde ærend til kirken om kvelden. Ryktene begynte å gå, og kirketjener Torgersen måtte rømme til Sverige.

Soldaten Nils Lien fra Hønefoss ble drept 11. april 1940 ved smia til Harry Hansen på Ringeriksveien, rett overfor Skui skole. Dagen etter fraktet tyske soldater liket av Nils Lien til Bryn kirke i en seildukspose og fikk ham gravlagt der. Kirketjeneren med flere grov liket opp igjen, la det i en kiste og gravla det for annen gang, etter at Lien var identifisert ved hjelp av gifteringen. Noen dager senere ble kisten tatt opp av graven og fraktet til Liens hjemsted, Hønefoss, der han ble gravlagt for tredje gang 27. april 1940.
Se egen omtale av krigshandlingene ved Skui skole.

8. september 1941 ble det avduket en bauta over Kristian Bråten som falt ved Fossum bru i Askim 13. april 1940. 3000 mennesker møtte opp.


Kilde:

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek

Rasch-Eng, Rolf: En historielagsoppgave - reis et minnesmerke. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Kirketjener Stener Torgersen ved bautaen over Kristian Bråten. Se teksten nedenfor. Kilde: Bærum bibliotek

Bryn kirke under andre verdenskrig (1940 - 1945)

Ved kirken står en plakat med navn på folk fra området som falt under andre verdenskrig.