Tilbake til startsiden

Tomten der seniorsenteret ligger i dag, ble i 1947 gitt som gave til Flaten Vel av fru Ragna Kirkerud på Løken gård. Flaten er sletten mellom Helgerud kirke og Bryn kirke.

Huset som ble bygget var forsamlingshus for Flaten Vel før Sanitetsforeningen overtok og drev helsestasjon og senere barnehage.
4. februar 1972 startet Sanitetsforeningen Helse- og Velferdssentralen i huset.
Bærum kommune overtok driften på 1990-tallet, og kjøpte tomten og huset i år 2000.

På 1990-taflet hadde antall pensjonister i området steget fra 400 til 1200.
Helse- og Velferdssentralen ble til eldresenter, og i 2004 ble eldresenteret omdøpt til seniorsenter.


Kilde:

Bæringen 2012

 

 

  

Se også Detaljkart
Kolsås seniorsenter 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kolsås seniorsenter