Tilbake til startsiden


Opprinnelig var Labråtan en liten husmannsplass som ble lagt under Søndre Berger under utskiftningen 1917 - 1923 da Berger (Søjordet eller Skollerudberger) ble etablert i området. 

Plassen lå rett nord for der speiderhytta Elsero ligger i dag (2020).

På Labråtan bodde en gang en mann som het Anton Labråtan. Han hadde en ku og noen høner.  Anton Labråtan skal ha vært en røslig kar som la opp et steingjerde bak Labråtan. Det kan tenkes at det er dette steingjerdet vi ser i dag (2020) der Labråtan lå. Se bildet.

Labråtan var på ca. 10 dekar (mål).

Det er funnet rester fra kullmiler i området. 

Der Labråtan lå sto en hytte der to kamerater, ungkarene Peder og Jakob, holdt til.  De bodde ellers i Oslo, men som så mange andre leide de hytte på landet. Hytta ble kalt ”Hygga” og ble satt opp omkring 1925.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Labråtan lå midt i bildet, foran det røde huset til høyre. Vi ser speiderhytta Elsero tll venstre. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Labråtan

Ved det brune huset midt på bildet ovenfor ligger en steinmur. Den kan ha hørt til Labråtan. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning