Tilbake til startsiden

Lille Hauger (Haugerplassen) var en husmannsplass under Hauger.

Plassen er tegnet inn på kart fra 1825.

I 1875 var det 1 ku på plassen, de sådde 1/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 1 tønne poteter.

Lille Hauger ble antakelig fraflyttet omkring år 1900. Våningshuset ble flyttet og satt opp som sidebygning på Nordre Hauger. En hytte sto lenge på tuftene etter plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Litt vest for området på øverste bilde ligger en steinmur som kan være rester fra Lille Hauger. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
I dette området lå Lille Hauger. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Lille Hauger (Haugerplassen)

I det samme området ligger en del steinansamlinger som kan være rester fra Lille Hauger. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning