Tilbake til startsiden

Løkka lå øst for Rykkinnveien, mens Løkkehaugen lå vest for Rykkinnveien. De to hørte til samme småbruk der Løkka var hovedbølet.

Dette var opprinnelig en husmannsplass under Nordre Berger. Den ble senere skilt ut og ble drevet som et småbruk. Johannes Berger kjøpte eiendommen omkring år 1900.

Martin Hansen Berger kjøpte Løkka i 1915 og bygget nye hus.

I 1939 var bruket på 76 dekar (mål), hvorav 31 dekar jordbruksareal og 35 dekar barskog.

Martin Hansen Berger hadde 1 hest, 1 ku og 2 griser. Han dyrket 8 dekar havre og 5 dekar poteter. I hagen var det 147 frukttrær og 47 bærbusker.

Bruket er utparsellert til boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

  

Løkka 1969. Bygningene er fra 1915 - 1920. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Løkka 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Løkka og Løkkehaugen

Løkka 1977. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Martin Løkka og kona på vei mot stabburet. Kilde: Bærum bibliotek
Løkka 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå Løkkehaugen. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning