Tilbake til startsiden


Makedonien lå der Blinken 18 og 20 ligger i dag.

Makedonien ble tidligere kalt Badstubråten eller Badstuen. Plassen har også vært kalt Braaten og Økribraaten. Den ble skilt ut fra Økri i 1825.

Navnet Makedonien kan komme av at en av eierne het Marcus Seip og ble kalt Makke.

Nevøen til Marcus, Henrik Aubert, overtok huset og bygget på, slik at det fikk et slottslignende utseende. Det ble da brukt som jaktslott. Se nestøverste bilde. Huset er nå revet.

Stedet var i 1939 et 42 dekar (mål) stort småbruk der de dyrket havre på 5,5 dekar og poteter på 3 dekar. Besetningen var på 1 hest, 1 ku, 1 kalv, 20 høns og 57 kaniner.

Småbruket er nå utparsellert til boliger.

De siste som bodde på plassen, var familien Dahl og familien Økern.

Makedonien har gitt navn til en gangvei og en bussholdeplass.

Teatergruppen RYKTE har oppført teaterstykker med lokalt preg, blant annet stykket "Makedonien", der hele handlingen foregikk på bussholdeplassen Makedonien.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

 

  

Makedonien 1976. Dette var "jaktslottet" til Henrik Aubert. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Makedonien ligger rett til høyre for midten av bildet. Vi ser Økriveien og Kroken (Vestli) i forgrunnen. Det gikk tidligere en vei fra Makedonien ned til Økriveien. Denne ser vi på bildet. Sett fra syd. Kilde: Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Makedonien

Plakat som ble laget til forestillingen "Makedonien". Se teksten nedenfor. Kilde: Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel
I dette området lå Makedonien. Sett fra nordvest fra veien Blinken. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning