Tilbake til startsiden

Nordby (Pamperud) var en husmannsplass under Østre Frogner.

Adressen er Busoppveien 22.

Stedet ble kalt Pamperud, kanskje på grunn av sin flotte, "pampete", beliggenheten. Navnet Pamperud er brukt allerede i husmannsmantallet fra 1771, og kan også komme av ordet soldat, som på svensk bygdemål heter pamp.

Husene ligger nedenfor den gamle veien langs Eineåsen.

Nordby hadde de i 1865 2 hester, 4 kyr, 5 sauer og 1 gris. De sådde 1/2 tønne hvete, 1/2 tønne bygg, 2 tønne havre og satte 5 tønner poteter.

Nordby hadde i en periode 17 hytter som ble leid ut. Se mer under Hyttene på Rykkinn. og under Kikut.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Informasjonsplakat på gapahuken der hytta Kikut lå.

 

  

Nordby (Pamperud) 1959. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Nordby (Pamperud) 2020. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Nordby (Pamperud)

Nordby (Pamperud) 1900. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek