Oversiktsbilder fra skolekretsene Bryn - Hammerbakken og Rykkinn
Oversiktsbilde. Sett fra nordvest, fra utsiktspunktet litt sydøst for der Solfjellstua lå. Foto: Knut Erik Skarning
Noe av den samme utsikten i 1932, kort tid etter Solfjellstua ble bygget.
Kilde; Digitalmuseum.no
Rykkinnhallen
Berger
Rykkinn skole
Kolsås stasjon
Bryn kirke
Vøyen
Kolsås
Løkka
Kart over Rykkin- og Vøyenområdet fra 1881. Kilde: kart.1881