Tilbake til startsiden


Rykkinn pensjonistforening ble stiftet i 1980. De første foreningsmøtene ble holdt i klubbhuset til Bærums verk Idrettsforening på Gommerud. Seniorsenteret, som er samlingsstedet i dag (2020), ble tatt i bruk i 1993.

Under Rykkinn seniorsenter står mer om senterets tilbud.


Kilder:

Rykkinn seniorsenter

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

 



 

Se også Detaljkart
Rykkinn seniorsenter 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn seniorsenter