Tilbake til startsiden


Rykkind (Krydsby) lå rett nordøst for Løkka. Adressen er Rykkinnkroken 5.

Hans Pedersen Markebekk kjøpte eiendommen en gang mellom 1890 og 1903. Han kalte den Krydsby fordi han hadde jobbet som dreng på Krydsby (Krysby) i Lommedalen.

Knut Øyen var eier i 1939 og plantet frukttrær.

Plassen ble ekspropriert i 1965 og utparsellert til boliger.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

  

Se også Detaljkart
Rykkind (Krydsby) 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkind (Krydsby)