Tilbake til startsiden

Rykkinn bibliotek har adresse Munins vei 3.

Rykkinn bibliotek er et folkebibliotek og en filial under Bærum bibliotek.

Forløperen til Rykkinn bibliotek var Bryn utlånsstasjon, som åpnet i 1958. I 1974 flyttet utlånsstasjonen til en ny utlånsavdeling for Bærum biblioteket i et elementhus ved KI-senteret. Se nederste bilde. Det ble vist film to kvelder, og biblioteket holdt åpent to ettermiddager og tre formiddager, til sammen 11 timer i uken. Dermed var det blitt nesten som en filial, men med deltidsansatt personale. Det skulle også fungere som et minikulturhus og forsamlingshus for beboere.

Det fungerte bra i 13 år til biblioteket i 1986/87 flyttet inn i nye lokaler i det nye Grendehuset, som var et tilbygg til KI-senteret. Dette ble Bærum biblioteks fjerde filial, også den med mindre plass enn planlagt.

Rykkinn bibliotek har voksenavdeling, barneavdeling, lesesal og PC-er med Internettilgang for lånerne.

I 1998 ble biblioteket utvidet. Kommunen gikk med på å leie nabolokalet som var blitt tomt etter treningssenteret forsvant. En del av dette ble tatt tilbake igjen av kjøpesenteret i forbindelse med utbyggingen i 2014.

Under budsjettbehandlingen høsten 2004, vedtok Bærum kommunestyre å legge ned Rykkinn bibliotek og avhende Rykkinn Grendehus. Berger og Rykkinn vel, sammen med mange frivillige foreninger og lag, engasjerte seg i en proteststorm mot vedtaket. Gjennomføringen ble utsatt mens det pågikk en prosess for å finne løsninger som opprettholdt både bibliotek og grendehus. Resultatet ble at bibliotek og grendehus fortsatte å eksistere.

I 2018 ble Rykkinn bibliotek oppgradert og utvidet.

Biblioteket har hatt mange flerkulturelle brukere. Biblioteket satte derfor i gang klubber der man fikk med barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
Det ble også startet Internasjonalt kvinneforum der norske kvinner og innvandrerkvinner kunne møtes.

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.

Kilder:

Wikipedia

Bærum bibliotek (Bærum biblioteks historie)

Bærum bibliotek

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

Se også Detaljkart
Rykkinn bibliotek 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn bibliotek

Slik så det ut inne på biblioteket i 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Bibliotek, kino og grendehus 1982. "Alt i ett" i brakkene (elementhus) foran KI-senteret. Kilde: Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel