Tilbake til startsiden


Rykkinn bo- og behandlingssenter lå i Paal Bergs vei 18.

Senteret ble etablert i 1971 og 1974, opprinnelig som to små sykehjem. Avdelingene var integrert i underetasjen i en boligblokk.

Rykkinn bo- og behandlingssenter ble drevet av Bærum kommune.

Senteret ble besluttet nedlagt i 2008, og driften ble flyttet til Mariehaven bo- og behandlingssenter på Dønski.

I boken Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel står det at det var opprinnelig ett sykehjem som ble åpnet i 1982.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Rykkinn bo- og behandlingssenter lå i boligblokken til venstre. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn bo- og behandlingssenter