Tilbake til startsiden

Rykkinnhallen er en idrettshall med adresse Leirdueveien 73. Den er et flerbruksanlegg for innendørsidretter og riksanlegg for basketball.

Den opprinnelige Rykkinnhallen var en provisorisk plastkonstruksjon som ble satt opp i 1970 for å huse byggematerialer og anleggsmaskiner i forbindelse med utbyggingen av Rykkinnfeltet. Plasthallen ble innviet som idrettshall høsten 1973 med en 40 m x 25 m stor flate. Den huset de første årene både håndball- og fotballskole. Etter hvert ble det gjort en del hærverk på hallen. Vandaler skar hull i plastduken, og hallen fikk tilnavnet Fillefransen. Da var det at Bærum Verk Idrettsforening (BVIF) tok initiativet til å bygge en stålhall som senere gikk under navnet Dugnadshallen.

Dugnadshallen gjennomgikk flere utbedringer, men da BVIFs basket herrer begynte å hevde seg helt i norgestoppen, holdt den ikke lenger ønsket standard. Arbeidet med å skaffe en fullverdig idrettshall skjøt fart, og politikerne tente. I desember 1989 fattet kommunestyret vedtak om den nye hallen som skulle bygges for tippemidler, kommunalt tilskudd og millionbeløp fra BVIF.
29. august 1993 hadde Berger og Rykkinn fått sin nye storstue.

Rykkinnhallen består i dag (2020) av to haller, A-hallen og B-hallen. Anlegget er godkjent for internasjonale basket- og håndballkamper.

Bygget har også blitt brukt til blant annet karate og gymaktiviteter for Rykkinn skole.

Basketlaget Bærums Verk Jets hadde Rykkinnhallen som hjemmebane før de gikk konkurs.

I 1994 ble Rykkinnhallen brukt til å arrangere The Gathering som er et stort datatreff.

Hallen inneholder også treningssal, kafeteria og møtelokaler, og er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Rykkinnhallen eies av Bærum kommune, mens Bærum Verk Hauger Idrettsforening (BVHIF) er ansvarlig for driften.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Rykkinnhallene

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Rykkinnhallen 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinnhallen