Tilbake til startsiden


Steinsrud var en plass under Berger.

Adressen er Rykkinnveien 52 B.

Plassen lå rett under Eineåsen. Her var det steinrik skredjord, og det ble det dyrket mye frukt og bær.

Senere er flere boligtomter utskilt fra dette småbruket.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Steinsrud 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Steinsrud 2020. Huset er fra 1912. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Steinsrud