Tilbake til startsiden

Økrigata er den gamle gårdsveien mellom Økern og gårdene på Jaren. Jaren er en betegnelse på området mellom Tanum og Skui.

Lengst i syd, der veien krysser Isielven, var det opprinnelid et vadested, Engelandsvadet. Så kom en hengebro i 1928. Denne ble tatt av flom flere ganger, og den ble byttet ut med en bedre bro, England bru, omkring 1970.


Kilder:

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Bærumskart

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

 

  

Den brune streken er Økrigata. Kilde: Bærumskart

Økrigata

Gata
Økrigata
Nordre og Vestre Økern (Økri)
Økri skole
Slik ser veien Økrigata ut i dag (2020) der den passerer Økri skole. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Hengebro over Isielven.

Kilde: Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Isielven
Her var det opprinnelig et vadested, så kom en hengebro. Nå ligger England bru her
Vi ser England bru der det tidligere var et vadested, Engelandsvadet. Bildet er tatt i 2021. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning