Tilbake til startsiden

Vesle Løken (Lille Løken) var en husmannsplass under Løken og lå sør for Glitterudveien. Jorden ble etter hvert drevet sammen med Løkens jord.

Plassen ble skilt ut fra Løken etter år 1900.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Se også Detaljkart
Her lå Vesle Løken. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Vesle Løken (Lille løken)