Aktuelle lenker og bøker

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Belset ungdomsskole 10 år. 1976 – 1986. (1986)

Gater og veier i Bærum kommune

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_201101240302

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Hagen, Gerd. (2006). En beretning om STIFTELSEN WØYEN. Siftelsen Wøyen

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.

Man kan også henvende seg til lokalhistoriker Bård Mostveit som har stor kunnskap om området.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762. E-post: bmostvei@online.no

 

 

 

Tilbake til startsiden