Tilbake til startsiden

Eikeli videregående skole

 

Se også detaljkart

Eikeli videregående skole har adresse Bispeveien 10. Den ble opprettet i 1960. Skolen har hatt flere navn: Eikeli kommunale høyere almenskole (1961 - 1964), Eikeli gymnas (1965 - 1975) og Eikeli videregående skole fra 1976. Skolen har navn etter husmannsplassen Eikeli som lå under Grav.

Skolen er tegnet av kommunearkitekt Baard Hjelde. Skolen har en karakteristisk fasade som delvis er bygget i naturstein. Skolen ble ombygget i 2006. Skoleanlegget er utsmykket med en skulptur av Sigri Welhaven og malerier av Kaare Espolin Johnson, Sverre Hjertsen og Arne Lindaas.

Skolen har lange teater- og revytradisjoner. Skoleavisen heter Quercus, som er det latinske navnet for planteslekten eik. Blant tidligere elever er Dagblad-redaktør John Olav Egeland og komiker Otto Jespersen.

Eikeli videregående skole var Bærum kommunes flaggskip og stolthet da skolen sto ferdig. Da skolen fikk sitt eget språklaboratorium i 1965, ble Eikeli sett på som den flotteste og mest moderne høyere skolen i Akershus.

Det var 19 klasser med til sammen 543 elever det første året, men allerede neste skoleår, (1961/1962), var det 28 klasser med til sammen 766 elever. Det var tydelig at det var behov for skolen.

I årene fra 1960 til 1972 hadde skolen både realskole- og gymnasklasser, mens den var et rent gymnas fra 1972.

Utdanningsprogram (2020): studiespesialisering i realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. Yrkesfaglig studieprogram i service og samferdsel.

I 2017 ble det vedtatt å utvide skolen med en flerbrukshall og en skoledel for 300 nye elevplasser i et nytt tilbygg slik at det totale elevtallet blir 750. Den gamle skolebygningen skal ombygges. Dette er en del av fylkeskommunens prosjekt "Fremtidens skolestruktur mot 2030" for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus. Arbeidene skal være ferdige i 2022.


Mer om Eikeli gymnas: Frivold, Lars Helge. (2019). Gymnastid og lærere på Eikeli. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Eikeli videregående skole 1960 - 1995 (1996)

Budstikka 26. mars 2021

  

 

Over: Eikeli gymnas 1979.
Sett fra nordøst.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Elefantskulptur i skolens vestibyle.
Laget av Sigri Welhaven

Foto: Arne Melsom
Eikeli videregående skole 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning