Tilbake til startsiden

Hagabråten og hoppbakkene

 

Se også detaljkart

Hagabråten var et eng- og beiteområde som tilhørte gården Grav. Nå er det friområde. På området har det ligget flere hoppbakker.

Øgårdsliabakkene
Lille, Mellomste og Store Øgårdslia lå i skråningen ned mot Nadderudveien, nær der Den Katolske kirken ligger i dag. Bakkene hadde stillase. Bakkene ble revet omkring 1960 og erstattet av Hagabråtenbakkene som lå på andre siden av åsen.

Hagabråtenbakkene
Hagabråtenbakkene var tre hoppbakker som hadde K-punkter 3, 22 og 28 meter.

Dette var hoppbakkene der Hosles egen storhopper Bjørn Einar Romøren første gang satte utfor med hoppski på bena.
"Dette hadde aldri skjedd i Hagabråten. Der hadde vi vært bedre forberedt", utbrøt Romøren da rennet i Innsbruck under hoppuka i 2007/2008 måtte avlyses.

I 2003 ble stillaset i store Hagabråten revet, og bakkene har senere ikke vært i bruk.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om frimrådet)

Lokalhistoriewiki (Om veien Hagabråten)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Trygve Christensen. Fotfatter og kjentmann

 

 

 

 

Overiktsbilde fra Hagabråten 2016. Kilde: kart.1881
Øvrevoll
Hagabråten
Hagabråten- bakkene lå her
Lille Øgårdslia-bakken lå i dette området
Her lå Hagabråtenbakkene. Bildet er tatt i 2019. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Store og Mellomste Øgårdslia-bakken lå i dette området