Tilbake til startsiden

Lønnås sykehjem og rehabilitering og Lønnås omsorgsbolig

 

Se også detaljkart

Lønnås sykehjem og rehabilitering
Lønnås bo- og behandlingssenter ble etablert i 1990. Adressen er Fredheimlia 44.

I dag (2020) heter stedet Lønnås sykehjem og rehabilitering og består av flere avdelinger: Rehabiliteringsavdelingen ligger i 1. etasje. Der er det 22 rehabiliteringsplasser. Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1. etasje og har plass til 10 brukere. Sykehjemsavdeling ligger i 2. etasje og der kan det bo 23 pasienter.
Demensavdelingen ligger i 3. etasje. Det er en skjermet avdeling med 23 plasser, oppdelt i mindre enheter.

Lønnås har en egen fysioterapiseksjon og ergoterapiseksjon tilknyttet huset. Disse har hovedfokus på brukerne ved rehabiliteringsavdelingen.

Lønnås omsorgsbolig
Lønnås omsorgsbolig har adresse Fredheimlia 46.

Boligen er en 3 etasjers blokk med 6 leiligheter i hver etasje. Hver leilighet er på ca. 40 m2. Hver enkelt bruker disponerer fritt sin leilighet, som leies ut umøblert. Boligene har standard som livsløpsbolig.

Lønnås omsorgsbolig er en avdeling under Lønnås sykehjem og rehabilitering.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lønnås bo- og rehabiliteringssenter. Bærum kommune

Lønnås omsorgsbolig. Bærum kommune

 

 

 

Lønnås sykehjem og rehabilitering 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Lønnås omsorgsbolig. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum kommune