Tilbake til startsiden

Østerås seniorsenter

 

Se også detaljkart

Østerås seniorsenter har adresse Eiksveien 98.

Senteret het opprinnelig Østerås eldresenter og ble startet av kommunen i 1989 etter påtrykk fra sanitetsforeningen. Det ble også sanitetsforeningen som kom til å stå for driften.

Seniorsenteret tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Senteret ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Det vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Senteret serverer mat fra eget kjøkken, og har et variert tilbud av kurs, foredrag, sang og musikk og grupper.

 
Kilde:

Østerås seniorsenter

 

 

 

 

 

Østerås seniorsenter 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning