Tilbake til startsiden

Øvrevoll Galoppbane

 

Øvrevoll galoppbane er (2021) landets eneste galoppbane. Den ligger i Vollsveien 132. Banen ble åpnet 26. juni 1932, med kong Haakon og Dronning Maud og fire regjeringsmedlemmer til stede. Før etableringen av Øvrevoll galoppbane hadde man blant annet benyttet Bjerke travbane (som åpnet i 1928) også til galopp, men slike travbaner var naturligvis lite egnet til galopp.

Øvrevoll galoppbane har navn etter gården Øvre Voll. Tannlege Einar Hirsch kjøpte Øvre Voll i 1910. Han utparsellerte deler av gården til boliger. Einar Hirsch utarbeidet i 1927 også en plan for å bygge en moderne veddeløps- og motorbane på gårdens grunn. Fra landbruksdepartementet fikk han kun konsesjon for å bygge veddeløpsbane. Området besto av en del dyrket mark, og det var stor diskusjon om konsesjon skulle gis.

I over 50 år var det kun en gressbane på ca. 2000 m på Øvrevoll, før det i 1984 også ble anlagt en 1375 m lang dirt track-bane (sandbane). Dirt track-banen har doserte svinger og flombelysning. Den benyttes til den daglige treningen og til løp. På gressbanen avholdes de fleste hovedløpene. Den benyttes også til hekkeløp. Da settes det ut hekker på 110 cm.

Hvert år i august arrangeres Norsk Derby på Øvrevoll, det meste populære løpet i året.

Dommertårnet som vi ser i dag, ble bygget i 1952. Et nytt tribuneanlegg med restaurant og kafeteria ble bygget i 1970.

Kafeen Sherryhaugen fra 1933, og tribunebygningen fra 1970 er i dag (2019) karakteristiske bygninger med et arkitektonisk særpreg. Dommertårnet er det opprinnelige tårnet fra 1952. Øvrevoll galoppbane er avmerket som kulturmiljø i kommunens kulturvernplan.

Restauranten Stallkroen åpnet på Øvrevoll i 1957 i en bygning som opprinnelig hørte til Kon-Tiki Museet. Denne ble flyttet til Øvrevoll fra Bygdøy i Oslo da et nytt museum ble bygget der. Stallkroen ble revet i 2013.

Øvrevoll drives av Norsk Jockeyklub, som også er deleier gjennom A/S Øvrevoll Veddeløpsbane.

Det er kun Norsk Rikstoto som har konsesjon for spill på hesteløp, så også på Øvrevoll. Norsk Rikstoto eies av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub (50/50).

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Øvrevoll

Øvrevoll Galopp

Wikipedia

Store norske leksikon

 

Ovenfor: Tribuneanlegget på Øvrevoll Galoppbane 2019. Sett fra sydvest.

Til høyre: Dommertårnet. Sett fra syd.

Foto: Knut Erik Skarning
Stallkroa restaurant 2012. Denne er nå revet. Kilde: Lokalhistoriewiki
Stallkroa restaurant. Interiør 1958. Kilde: Oslobilder
Øvrevoll Galoppbane 1949. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Løpsdag på Øvrevoll Galoppbane 1939. Vi ser tribuneanlegget i bakgrunnen.
Sett fra sydvest. Kilde: Oslobilder
Kafeen Sherryhaugen 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Galoppbanen 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Åpningsdagen i 1942. Kilde: Bærum bibliotek