Tilbake til startsiden

Vanntroen ved Ankerveien

 

Ved Ankerveien står en vanntro som får grunnvann fra en naturlig ile/olle ved den tidligere husmannsplassen Olla under Nedre Haga.

Vanntroen i granitt er ikke fra Peder Ankers tid. Det sto opprinnelig trolig ved Drammensveien på Ramstadsletta og ble flyttet til Ankerveien i forbindelse med utvidelsen av E18. Ifølge Harald Kolstad skal dette ha skjedd i forbindelse med en auksjon.


Kilde:

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red).(2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

  

Vanntroen ved Ankerveien 2019. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning