Tilbake til startsiden

Øvre Fossum sag

 

Bogstadvannet het opprinnelig Fådvannet (Faadvannet), og vannstanden var 1,5 - 2 meter lavere enn i dag. En naturlig terskel demmet opp vannet, og denne terskelen lå bakenfor (lengre vest for) den steindemningen vi nå (2021) ser ved Oset.

Før det kom noen demning, lå det en sag ved noen stryk nedenfor den naturlige terskelen. Det var Øvre Fosum sag som ble nedlagt i 1688.

Senere ble det bygget demninger, og gjennom tidene har det ligget flere sager på begge sider av elven her. Se også Fossum Bruk og Fossum sag.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Plakat ved elven. Bærum kommune. Natur og idrett

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

Se også Detaljkart
Demningen ved Oset 2019. Her har det ligget flere sager.
Foto: Knut Erik Skarning
Fossen vi ser ved dagens steindemning. Foto: Knut Erik Skarning