Tilbake til startsiden

Haslumseter

Tre gårder setret på Haslumseter, Haslum, Ramstad og Nordby. Den opprinnelige setra brant ned rundt 1880.

Grunnsteinen til Haslumseter kapell ble lagt ned av Oslobispen Johannes Smemo i 1967 med over 1000 mennesker til stede. I 1969 ble den ferdige bygningen innviet av biskop Fridtjof Birkeli.
Kapellet er tegnet av arkitekt Magnus Paulsson. Det eies og drives av menigheter i Bærum og vestre del av Oslo. Det holdes jevnlige gudstjenester på søndager.

Kapellet har (2017) sengeplass til 26 personer og brukes mest av konfirmantgrupper og andre som ønsker en helg i skogen. Fra Lommedalen er det særlig speiderne som bruker stedet. De som overnatter hjelper til med gudstjeneste og servering på søndagen.

Stedet eies av Løvenskiold Vækerø. "Sambandet for sportskapell i Bærumsmarka" har en festekontrakt på 99 år fra 1947. Den årlige festeavgiften er 5 kr.


Kilder:
Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.

Kirkeposten. Lommedalen menighetsråd.

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

 

 

Haslumseter 2011. Kilde: Bærum bibliotek