Tilbake til startsiden


A. Rosenberg & Søn. Trevarefabrikk hadde adresse Brynsveien 104.

Anton Rosenberg fikk i mellomkrigsårene (1918 - 1940) fradelt et stykke jord av Østre Hauger. Parsellen ligger vest for Brynsveien.

Anton Rosenberg var fra Bærums Verk. Han bygget trevarefabrikk på eiendommen. Fabrikken ble drevet før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945). For øvrig ble eiendommen drevet som småbruk med husdyr. Senere ble eiendommen delt i flere tomter der det ble bygget boliger.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå A. Rosenberg & Søn Trevarefabrikk. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

A. Rosenberg & Søn. Trevarefabrikk