Tilbake til startsiden


Avløs Samvirkelag var en dagligvareforretning som lå i Avløsveien 16.

Forretningen ble etablert i 1958 av Østre Bærum Samvirkelag, og den ble avviklet i 1989.

I dag (2020) holder Honda Fagforhandler til i bygningen.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå Avløs Samvirkelag. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Avløs Samvirkelag