Avløs stasjon er en holdeplass på Bærumsbanen, senere Kolsåsbanen.

Stasjonen åpnet i 1924.

Stasjonen har navn etter Avløs gård.

Frem til banen i 1930 ble forlenget til Kolsås stasjon, var Haslum stasjon Bærumsbanens endestasjon. Vognene gikk på enkeltspor frem til Avløs. I forbindelse med at Bærumsbanen ble forbundet med Røabanen ved daværende Sørbyhaugen stasjon i 1942, ble det også lagt dobbeltspor forbi Avløs og videre til Kolsås stasjon.

Ved stasjonen ligger også et verkstedanlegg som fortsatt er i drift.

Da Kolsåsbanen ble rustet opp til metrostandard, ble også Avløs stasjon oppgradert. Den nye stasjonen ble bygget 100-200 meter vest for den gamle stasjonen. Den nye stasjonen ble åpnet i 2013.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

 

Nye Avløs stasjon 2020. Bak til høyre ser vi administrasjonsbygningen til verkstedsanlegget. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Avløs stasjon, gammel og ny

Gamle Avløs stasjon 1977. Trikken er av type STBO fra 1953, tidligere Stockholmstrikk. Linje 9, Kolsås-Ljabru er her klar for avgang fra Avløs mot Kolsås. Sett fra nordøst. Kilde: Oslobilder
Tilbake til startsiden
Se også Detaljkart