Tilbake til startsiden
Se også Detaljkart
Ved idrettsparken er det funne blant annet rydningsrøyser, veianlegg, kullfremstillingsanlegg og bosetningsområder. Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart der man kan klikke på de ulike funnene (brune markører).

Kulturminnesøk

Kartet du kommer til ser ut som kartet nedenfor. (Kartet nedenfor har ikke klikkbare markører).

 

Kulturminner ved Bærum idrettspark

Flerbrukshallen
i Bærum idrettspark