Tilbake til startsiden

Nederst i Åses vei har det vært kalkbrudd, industriell kalkovn, veianlegg og slagghauger.
Det har også ligget en eldre bondekalkovn i dette området som har tilhørt Grini.

Grini kalkovn er avmerket på kart fra 1825. Den lå der hvor Grini Kalkbrug senere ble oppført.

Grini Kalkbrug ble satt i drift i 1874. Eiere var kaptein Prydz fra Bærum og kaptein Lenchow fra Christiania. I 1875 var det 7 ansatte. Som brensel ble det benyttet kull og koks.
I 1885 hadde bruket 1 bestyrer og seks arbeidere. Det året ble det produsert 10 500 hektoliter kalk til en verdi av 10 500 kroner.

Ovnen ble solgt til nedriving på 1920-tallet.

I dag (2020) er det vanskelig å se rester etter aktivitetene som er beskrevet ovenfor. Det er nå anleggsvirksomhet på området.

Se også Mer om kalkbrenning

Kilder:

Kittelsen, Kjell H.: Om freding av kalkovner på Borøya og litt om de første industrikalkovner. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001

Kulturminnesøk

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

 

Se også Detaljkart
Den brune trekanten viser hvor kalkindustrianlegget lå. Kilde: Kulturminnesøk

Grini Kalkovn og Grini Kalkbrug

Slik ser det ut i dag (2020) der kalkindustrianlegget lå. Sett fra øst, fra Franzefossveien. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor:
På denne høyden lå antakelig Grini kalkovn
. Sett fra nord, fra Åses vei. Området er nå preget av anleggsvirksomhet. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre:
Kalkovnen som senere ble revet.
Kilde: Bærum bibliotek