Tilbake til startsiden

Gravhaugen
Dette er en rundhaug om er klart markert. Den er bygget opp av runde kampesteiner og bruddstein. Det er en mindre forsenkning i toppen som kan tyde på gravplyndring. Diameteren er ca. 10 m og høyden er ca. 0,7 m.

Bosetningsområdet
Bosetningsområdet er fra steinalderen (10 000 fvt. - 1700 fvt.). Det ligger på en ca. 73 m x 15 m stor flate. Flaten er naturlig avgrenset mot nordvest med fjell, og et naturlig fall i terrenget er en avgrensning mot øst. Det ble tatt 18 stikk på hele den potensielle boplassflaten og fire av disse var positive, som betyr at man gjorde funn.

Man kan ikke i dag å se rester etter bosetning. Dyrkingsspor er også skjult.

Vei
Et gammelt veifar går forbi gravhaugen. Veien er Ca. 66 m lang.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Se også Detaljkart
Kart som viser funnene. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug, boplass og vei ved Presteveien

Dyrkings-
spor
Bosetnings- område
Veianlegg
Gravhaug
Vi ser gravhaugen midt i bildet og det gamle veifaret til venstre. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Bosetningsområdet ligger nordvest for stien. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Det gamle veifaret starter nede ved Skogfaret. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning